Reference

Festival svobody 2014

- tlumočení a překlady z RJ a ŠJ do češtiny a zpět - texty písní skupin z Kuby: Porno para Ricardo a S4dron Patriota a ruské skupiny Arkady Kots, tlumočení rozhovorů pro média  

Den s překladem 2014 - Univerzita v Ostravě - Čestné uznání

- Čestné uznání za literární překlad ŠJ - ČJ  

projekt InterCorp FFUK v Praze - spolupráce s katalánštinou

Paralelní korpus InterCorp je součástí projektu Český národní korpus, podporovaného Ministerstvem školství České republiky. Cílem projektu je vybudovat paralelní synchronní korpus pro většinu jazyků studovaných na FF, vždy pro daný jazyk a češtinu.

Trebbia 2014

- simultánní tlumočení čj - rj galavečera, přenášeného ČT

Informática El Corte Inglés Czech Republic

- od roku 2013 pravidelná spolupráce - ČJ - ŠJ konsekutivní tlumočení obchodních jednání

International Reil Freight Conference Prague 2013

Mezinárodní železniční konference, simultánní tlumočení RJ - ČJ

Trebbia 2013

- simultánní tlumočení čj - rj galavečera, přenášeného ČT2

Hutní montáže - SVARSERVIS s.r.o.

překlad propagačních materiálů do ruštiny

ATELIER.CZ - FINHOUND & BURG • ATELIER SLANEC

Spolupráce na překladech a tlumočení v kombinaci ruština - čeština

Com Plus CZ a.s.

Pravidelná dlouhodobá spolupráce - tlumočení obchodních jednání z/do španělštiny

říjen 2012 - Talk Fusion

- několikadenní simultánní tlumočení z češtiny do ruštiny - akce americké společnosti Talk Fusion

Trebbia 2012

Simultánní tlumočení v kombinaci ruština - čeština na slavnostním galavečeru Trebbia 2012, natáčeno a vysíláno ČT

Ministerstvo dopravy ČR

V roce 2010 tlumočení v kombinaci ruština - čeština pro Ministerstvo dopravy ČR, konkrétně pro pana ministra, na Konferenci organizace pro spolupráci v železniční dopravě (OSŽD).

Evropská unie

Od roku 2008 pravidelně simultánně tlumočím jako externí tlumočnice pro Evropský parlament, Radu, Komisi a další evropské instituce.    

Časopis IKONA

Od roku 2008 do r. 2013 pravidelné překlady článků pro dvojjazyčný česko-ruský časopis IKONA, v roce 2013 časopis zanikl.

Národní filmový archiv

Od roku 1997 pravidelně spolupracuji s Národním filmovým archivem, včetně pražského kina Ponrepo, pro který simultánně tlumočím filmy z ruštiny a ze španělštiny do češtiny, tvorba českých titulků k ruským filmům a filmům ve španělštině

Letní filmová škola v Uherském Hradišti

V roce 2007 simultánní tlumočení filmů ze španělštiny a české titulky ke španělskému filmu během Semináře archivního filmu.