Národní filmový archiv

Národní filmový archiv

Od roku 1997 pravidelně spolupracuji s Národním filmovým archivem, včetně pražského kina Ponrepo, pro který simultánně tlumočím filmy z ruštiny a ze španělštiny do češtiny, tvorba českých titulků k ruským filmům a filmům ve španělštině