Mgr. et Mgr. Karolina Juráková

Základní údaje o dosaženém vzdělání a praxi:

- Studium na pětiletém dvojjazyčném česko-španělském gymnáziu Budějovická v Praze

- 1995 - zkouška ze španělského jazyka DELE Superior

- 1995 - Všeobecná státní jazyková zkouška z ruštiny

- Studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy - obor ruština - španělština

- 2004 - doplňkové dvousemestrální studium pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě UK v Praze (JURIDICUM)

- 2007 - 2008 - Evropský kurz konferenčního tlumočení - Ústav translatologie FFUK (postgraduální dvousemestrové studium, připravující tlumočníky pro práci v institucích EU, zahrnující i zahraniční stáže v Bruselu a Ženevě)

- od r. 2008 - externí tlumočnice pro instituce EU (Parlament, Rada, Komise apod.)

- 2009 - specializovaný kurz španělštiny ve Španělsku, organizovaný univerzitou Universidad de Salamanca - Kurz policejní a právní španělštiny + Kurz španělštiny pro žurnalistiku a komunikaci

- 2010 - soudní tlumočnice pro španělský jazyk

- 2011 - soudní tlumočnice pro ruský jazyk

- dlouhodobé studium katalánštiny na Lektorátu při FFUK, pobyty v Katalánsku a ve Valencii, stipendium na Barcelonské unverzitě 2013 - studium katalánštiny. Složení mezinárodních zkoušek z katalánštiny pořádaných Andorským knížectvím úrovně A, B i C.

- dlouhodobé pobyty ve Francii, Belgii a Itálii

- 2018 - magisterské studium oborů Jihovýchodoevropská studia se specializací rumunština a Východoevropská studia se specializací ukrajinština na FFUK v Praze.

Jsem rodilá mluvčí ruského i českého jazyka.

Členka Komory soudních tlumočníků ČR.

 

CERTIFIKÁTY

Nebyly nalezeny žádné záznamy.