UNDP - STUDY VISIT CZECH REPUBLIC 2013 (Studijní návštěva delegace z Moldávie, konsekutivní tlumočení RJ - ČJ)

UNDP - STUDY VISIT CZECH REPUBLIC 2013 (Studijní návštěva delegace z Moldávie, konsekutivní tlumočení RJ - ČJ)