Ceny  -  pouze orientační!

RUŠTINA + ŠPANĚLŠTINA + RUMUNŠTINA + UKRAJINŠTINA (soudní překlady a tlumočení)

Překlady

        - standardní dokumenty (rodný list, oddací list, úmrtní list...), potvrzení, plné moci  - 450 Kč / normostrana 

        -  smlouvy (kupní, zástavní...), stanovy společnosti, zakládací listina, maturitní vysvědčení, pracovní knížka, technické dokumenty, 

           manuály, lékařské zprávy  - od 450 Kč / NS

  

Tlumočení z / do ruštiny 

          - Odbor azylové a migrační politiky MV ČR ("cizinecká policie"), živnostenský úřad... - 1000 Kč / hod.

          -  Notář - valná hromada, založení společnosti, uznání dluhu...  -  1000 Kč / hod.

          - Konsekutivní tlumočení - konference, obchodní jednání, přednášky...   -  8000 Kč / den

          - Simultánní (kabinové) tlumočení - 8000 - 9000 Kč / den

- u překladů bez soudního ověření je cena o něco nižší

KATALÁNŠTINA (soudní překlady a tlumočení)

- soudní překlady od 600 Kč / normostrana

- u překladů bez soudního ověření je cena o něco nižší

 

Tyto ceny jsou pouze orientační, záleží na tématu, rozsahu a spěšnosti překladu / tlumočení a na tom, zda se jedná o překlad ověřený (s tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem).

Pro přesně stanovení ceny mě prosím neváhejte kontaktovat.