Ceny  -  pouze orientační!

RUŠTINA + ŠPANĚLŠTINA + RUMUNŠTINA + UKRAJINŠTINA (soudní překlady a tlumočení)

Překlady z / do ruštiny + španělštiny

        - standardní dokumenty (rodný list, oddací list, úmrtní list...) - 250 Kč / NS (s apostilou 280 Kč / NS)

        -  potvrzení, plné moci...   - 200 - 350 Kč / NS

        -  smlouvy (kupní, zástavní...), stanovy společnosti, zakládací listina, maturitní vysvědčení, pracovní knížka.. - 300 - 350 Kč / NS

        - technické dokumenty, manuály, lékařské zprávy...   - 350 - 450 Kč / NS

Tlumočení z / do ruštiny + španělštiny

          - Odbor azylové a migrační politiky MV ČR ("cizinecká policie"), živnostenský úřad... - 1000 Kč / hod.

          -  Notář - valná hromada, založení společnosti, uznání dluhu...  -  1000 Kč / hod.

          - Konsekutivní tlumočení - konference, obchodní jednání, přednášky...   -  8000 Kč / den

          - Simultánní (kabinové) tlumočení - 8000 - 9000 Kč / den

- u překladů bez soudního ověření je cena o něco nižší

KATALÁNŠTINA (soudní překlady a tlumočení)

- soudní překlady cca 480 Kč - 600 Kč / NS

- u překladů bez soudního ověření je cena o něco nižší

 

Tyto ceny jsou pouze orientační, záleží na tématu, rozsahu a spěšnosti překladu / tlumočení a na tom, zda se jedná o překlad ověřený (s tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem).

Pro přesně stanovení ceny mě prosím neváhejte kontaktovat.