Evropská unie

Evropská unie

Od roku 2008 pravidelně simultánně tlumočím jako externí tlumočnice pro Evropský parlament, Radu, Komisi a další evropské instituce.